ประกาศผลการคัดเลือก

 หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs สู่ตลาดพม่า

 สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

และบริษัทดอลล่าร์ ริช จำกัด ต้องขอขอบคุณผู้ประกอบการทุกท่านที่ให้ความสนใจ

สมัครเข้าร่วมหลักสูตรฯ นี้ 

 

คลิกเพื่อเข้าสู่หน้าประกาศผลคัดเลือกเข้าสู่หน้าบริษัท