dot dot
dot
dot
bulletประวัติบริษัท
bulletประวัติทีมงาน
bulletโครงสร้าง
bulletภารกิจ
bulletวีดีโอแนะนำบริษัท
dot
dot
dot
dot
bulletดี แคร์ คลินิกเวชกรรม
bulletงานที่ปรึกษา
bulletงานวิจัยและสืบค้นข้อมูล
bulletลิงค์ที่ปรึกษาบริษัท
dot
dot
bulletผลงานวิจัย
bulletบทความทางวิชาการ
bulletตัวอย่างแผนธุรกิจ
bulletสื่ออื่น ๆ ทางวิชาการ
dot
dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของบริษัท
dot
dot
bulletติดต่อ
bulletเว็บบอร์ด


chokdeedimsum
spicchiopizza
bathroomtomorrow
apexprofoundbeauty


บทความทางวิชาการ เรื่องที่ 121 - 138 article

บทความทางวิชาการ

ลำดับ   หัวข้อบทความวิชาการ ผู้เขียน
138.    ผลกระทบค่าตอบแทนของพนักงานขายต่อประภาพในการทำงาน ผศ.ดร.วิชิต อู่อ้น
137.   บทสรุป 7 ประการในการสร้างแรงจูงใจ ผศ.ดร.วิชิต อู่อ้น
136.   การสร้างแรงจูงใจเสริมด้วยวิธี (T-E-C-H-N-I-Q-U-E-S) ผศ.ดร.วิชิต อู่อ้น
135.   ศึกษาและเข้าใจพนักงานขายอย่างไรให้ได้ผลงาน ผศ.ดร.วิชิต อู่อ้น
134.   ผลลัทธ์จากการคาดหวังของพนักงานขายที่มีต่องานขาย ผศ.ดร.วิชิต อู่อ้น
133.   พนักงานขายต้องการและคาดหวังอะไรจากงานขาย ? ผศ.ดร.วิชิต อู่อ้น
132.   การพัฒนาวัฒนธรรมการขาย ผศ.ดร.วิชิต อู่อ้น
131.   ส่วนประสมแรงจูงใจทางการขาย ผศ.ดร.วิชิต อู่อ้น
130.   กลยุทธ์การขายในตลาดต่างประเทศ ผศ.ดร.วิชิต อู่อ้น
129.   การประเมินผลการฝึกอบรมการขาย ผศ.ดร.วิชิต อู่อ้น
128.   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทีมการขายผ่านการฝึกอบรม ผศ.ดร.วิชิต อู่อ้น
127.   วิธีการในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทีมงานขาย (ตอนที่ 2) ผศ.ดร.วิชิต อู่อ้น
126.   วิธีการในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทีมงานขาย (ตอนที่ 1) ผศ.ดร.วิชิต อู่อ้น
125.   แบบจำลองการฝึกอบรมการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย ผศ.ดร.วิชิต อู่อ้น
124.   การฝึกอบรมทีมงานขายแบบการรื้อปรับระบบการฝึกอบรม ผศ.ดร.วิชิต อู่อ้น
123.   การประเมินความต้องการในการพัฒนาพนักงานขายแบบมืออาชีพ ผศ.ดร.วิชิต อู่อ้น
122.   การวางแผนสำหรับการฝึกอบรมการขาย ผศ.ดร.วิชิต อู่อ้น
121.   การพัฒนาพนักงานขายผ่านการฝึกอบรมทางด้านการขาย ผศ.ดร.วิชิต อู่อ้น  
รวมบทความทางวิชาการ

บทความทางวิชาการ เรื่องที่ 101 - 120 article
บทความทางวิชาการ เรื่องที่ 81 - 100
บทความทางวิชาการ เรื่องที่ 61 - 80 article
บทความทางวิชาการ เรื่องที่ 41 - 60 article
บทความทางวิชาการ เรื่องที่ 21 - 40 article
บทความทางวิชาการ เรื่องที่ 1 - 20 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท ดอลล่าร์ ริช จำกัด
ที่อยู่ :  39/122 แขวง :  ลาดพร้าว เขต : ลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ : 10230
โทรศัพท์ : 0-2902-2499     โทรสาร :  0-2902-2499
มือถือ :  08-1830-4741
อีเมล : info.dollarsrich@gmail.com
เว็บไซต์ : www.dollarsrich.com