dot dot
dot
dot
bulletประวัติบริษัท
bulletประวัติทีมงาน
bulletโครงสร้าง
bulletภารกิจ
dot
dot
dot
dot
bulletดี แคร์ คลินิกเวชกรรม
bulletงานที่ปรึกษา
bulletงานวิจัยและสืบค้นข้อมูล
bulletลิงค์ที่ปรึกษาบริษัท
dot
dot
bulletผลงานวิจัย
bulletบทความทางวิชาการ
bulletตัวอย่างแผนธุรกิจ
bulletสื่ออื่น ๆ ทางวิชาการ
dot
dot
bulletติดต่อ
bulletเว็บบอร์ด


chokdeedimsum
spicchiopizza
bathroomtomorrow
apexprofoundbeauty


เรื่อง ผลลัทธ์จากการคาดหวังของพนักงานขายที่มีต่องานขาย

 

เรื่อง ผลลัทธ์จากการคาดหวังของพนักงานขายที่มีต่องานขาย

 

รศ. ดร.วิชิต อู่อ้น

 

                สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน ตอนนี้เรามาศึกษาผลจากการที่บริษัทได้มีการกระตุ้นไห้พนักงานขายทำงานขายอย่างมีเป้าหมายการขายกันนะครับ จากคำถาม ฉันจะได้รับรางวัลหรือไม่ถ้าหากว่าผลการปฏิบัติงานของฉันเพิ่มขึ้นเป็นคำถามยอดฮิตที่เราต้องเจอเวลาเรากำหนดเป้าหมายการขายให้กับพนักงานขาย  เช่น ดูจากพนักงานขายที่ได้รับเงินเดือนโดยตรง พนักงานขายอาจถามว่า ถ้าฉันทำงานพิเศษเพิ่ม 4 ชั่วโมงในแต่ละวันแล้ว และยอดขายของฉันเพิ่มขึ้นถึง 130 เปอร์เซ็นต์ของโควตาแล้ว อะไรจะเป็นความน่าจะเป็นที่ฉันจะได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นและหากบริษัทมีการกำหนดรางวัลที่ชัดเจนเช่น ในระยะสั้นพนังงานได้คอมมิสชั้นเพิ่มขึ้น  ระดับฐานเงินเดือนประจำปีเพิ่มขึ้น หรือโดยรวมแล้วผลประโยชน์เพิ่มขึ้นอีกประมาณถึง 100 เปอร์เซ็นต์เลย แน่นอนพนักงานเกิดความพึงพอใจแน่นอนเพราะรางวัลที่ได้รับพนักงานขายเหล่านั้นรู้สึกคุ้มค่าและเกิดความพอใจในการที่ทำทันทีแต่หากรางวัลและสิ่งที่พนักงานขายได้รับไม่สอดคล้องกับความคาดหวังพนักงานขายเหล่านั้นจะมีความรู้สึกไม่พอในในงานผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็จะแตกต่างกันออกไป

               

ความพึงพอใจในงานและทัศนคติในงาน   ความพึงพอใจ (Job Satisfaction) ในงานแสดงถึงความรู้สึกที่มีต่องาน ถ้าหากบุคคลรู้สึกว่าได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมจากผลลัพธ์ที่พวกเขาได้รับแล้ว พวกเขาก็จะพึงพอใจ พนักงานขายที่พึงพอใจไม่ได้จำเป็นต้องมีความสามารถในการสร้างยอดขายได้ดีกว่าพนักงานขายที่ไม่พึงพอใจ บางครั้งคนมีความสุขกับงานเนื่องจากพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำงานหนัก อย่างไรก็ตาม ความไม่พึงพอใจในงาน ผลลัทธ์ที่เกิดขึ้นจะมีดังนี้

 

(1) การออกจากงานสูงขึ้น

(2) การขาดงานสูงขึ้น

(3) ความรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมกับบริษัทต่ำลง

(4) มีการร้องทุกข์และฟ้องร้องกันมากขึ้น

(5) การขโมย การก่อวินาศกรรม และการทำลายทรัพย์สิน มากขึ้น

 

                สุดท้ายผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากความไม่พอใจจะส่งผลต่อการเลิกจ้างต่อไปซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทไม่ต้องการเพราะในการพัฒนาพนักงานขายแต่ละคนบริษัทต้องเสียทั้งค่าใช้จ่ายและเวลาในการพัฒนาพนักงานเหล่านี้ ผู้บริหารควรพัฒนาความคาดหวังและสิ่งที่บริษัทกำหนดให้ ให้เหมาะสมเพราะ        เมื่อความคาดหวังของพนักงานไม่ได้รับการสนองแล้ว ก็จะเกิดความรับรู้ถึงความไม่เสมอภาคขึ้น และความไม่พึงพอใจในแง่มุมใดมุมหนึ่งเกี่ยวกับงานก็จะเกิดขึ้น พนักงานขายก็จะเริ่มต้นหางานใหม่ ถ้าหางานที่ดีกว่า พนักงานขายก็จะลาออก และบริษัทก็สูญเสียทรัพยากรอันมีค่าอย่างหนึ่งของบริษัทไป ผมเชื่อว่าหลาย ๆ บริษัทคงไม่อยากให้เกิดนะครับเพราะไม่งั้นแล้วบริษัทเราจะกลายเป็นโรงเรียนฝึกสอนพนักงานขายให้กับบริษัทอื่นไป

 

 

สนใจข้อมูลทางธุรกิจเพิ่มเติม ค้นหาข้อมูลได้ที่ www.dollarsrich.com หรือ
โทร. 02-5330316, 081-8304741, 085-8799468
โทรสาร. 02-5330316

 

 
บทความทางวิชาการล่าสุด

เรื่อง พนักงานขายต้องการและคาดหวังอะไรจากงานขาย ?
เรื่อง การพัฒนาวัฒนธรรมการขาย (Develop a Sales Culture)
เรื่อง ส่วนประสมแรงจูงใจทางการขาย (The Sales Motivational Mix)
เรื่อง กลยุทธ์การขายในตลาดต่างประเทศ
ผลกระทบค่าตอบแทนของพนักงานขายต่อประภาพในการทำงาน
เรื่อง บทสรุป 7 ประการในการสร้างแรงจูงใจ
เรื่อง การสร้างแรงจูงใจเสริมด้วยวิธี (T-E-C-H-N-I-Q-U-E-S)
เรื่อง ศึกษาและเข้าใจพนักงานขายอย่างไรให้ได้ผลงาน
บทความทางวิชาการทั้งหมดCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท ดอลล่าร์ ริช จำกัด
ที่อยู่ :  39/122 แขวง :  ลาดพร้าว เขต : ลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ : 10230
โทรศัพท์ : 0-2902-2499     โทรสาร :  0-2902-2499
มือถือ :  08-1830-4741
อีเมล : info.dollarsrich@gmail.com
เว็บไซต์ : www.dollarsrich.com